มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านทักษะดิจิทัล (IC3, MOS, และ Adobe Certificate) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานสากลด้านดิจิทัลที่เหมาะสมและตรงตามทักษะวิชาชีพของตนเอง และมีโอกาสในการได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน Certiport ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีรูปแบบข้อสอบให้เลือกสอบได้ 3 ประเภท คือ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate, Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate, และ Adobe Certified Associate โดยอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหนึ่งท่าน สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้เพียง 1 ประเภทข้อสอบเท่านั้น (แต่ในประเภทข้อสอบเดียวกัน จะเลือกสอบกี่ชุดข้อสอบก็ได้)

 


 

สมัครสอบ IC3

 

ดูรายละเอียดข้อสอบ IC3

 

 

สมัครสอบ MOS

 

ดูรายละเอียดข้อสอบ MOS

 

 

สมัครสอบ Adobe

 

ดูรายละเอียดข้อสอบ Adobe

 


ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจในการสอบวัดระดับทักษะทางดิจิทัล ขณะนี้มีจำนวนผู้สมัครสอบเต็มจำนวนแล้ว
ผู้ที่สมัครสอบไว้แล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ทาง link ด้านล่างกำหนดการสอบ

กำหนดการสอบ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

สถานที่สอบ: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เวลา รายละเอียดการสอบ
13:00-14:00 น. กลุ่มที่ 1 : การสอบ IC3 - Computing Fundamentals
กลุ่มที่ 2 : การสอบ Microsoft Office - 2016 Word
กลุ่มที่ 3 : การสอบ Adobe CC 2015 Photoshop
14:00-15:00 น. กลุ่มที่ 1 : การสอบ IC3 - Key Applications
กลุ่มที่ 2 : การสอบ Microsoft Office - 2016 Excel
กลุ่มที่ 3 : การสอบ Adobe CC 2015 Illustrator
15:00-16:00 น. กลุ่มที่ 1 : การสอบ IC3 - Living Online
กลุ่มที่ 2 : การสอบ Microsoft Office - 2016 PowerPoint
กลุ่มที่ 3 : การสอบ Adobe CC 2015 Premiere Pro


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

* หมายเหตุ ผู้สมัครสอบทุกคนจะได้รับ access code ในการเข้าใช้ชุดฝึกฝนออนไลน์ Gmetrix
(https://www.gmetrix.net) โดย 1 access code จะสามารถใช้งานชุดฝึกฝนได้ 10 ครั้ง

กรณีที่ผู้สมัครท่านใดสมัครสอบในชุดข้อสอบย่อยมากกว่า 1 ตัว
สามารถแจ้งความประสงค์ขอ access code เพิ่มเติมได้ที่ e-mail: narong.boo@lru.ac.th
2019 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย